WDP geeft nieuwe obligatie uit op 7 jaar in euro

WDP Comm. VA (de Emittent) kondigt aan een openbare aanbieding te lanceren in België van retail obligaties met vervaldatum 13 juni 2021, voor een minimumbedrag van 75 miljoen euro en voor een totaal verwacht maximumbedrag van 125 miljoen euro.

De vaste rente bedraagt 3,375% bruto per jaar. De obligaties zullen worden uitgegeven in coupures van 1.000 euro. De uitgifteprijs bedraagt 101,875% van het nominale bedrag, namelijk 1.018,75 euro per obligatie1. De aanbieding van de obligaties is gericht op particuliere beleggers, en staat tevens open voor gekwalificeerde beleggers (telkens zoals gedefinieerd in het Prospectus). De aanbiedingsperiode loopt van 22 mei 2014 (09u00) tot en met 10 juni 2014 (16u00), onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting (die ten vroegste op 22 mei 2014 om 17u30 kan plaatsvinden). De uitgiftedatum van de obligaties zal 13 juni 2014 zijn. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

De netto-opbrengsten van de uitgifte van de obligaties zullen door de Emittent worden gebruikt voor de algemene bedrijfsdoelen van de WDP-groep en in het bijzonder voor het financieren van de groei van de Groep, en om haar financieringsbronnen te diversifiëren. Het is voorzien dat deze netto-opbrengsten zullen worden gebruikt voor de recent aangekondigde acquisities van verschillende sites in de Benelux. BNP Paribas Fortis NV, Belfius Bank NV, ING Bank N.V. (Belgisch bijkantoor) en KBC Bank NV treden op als joint lead managers voor deze uitgifte. 

We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: 

Het betreft een publiek aanbod van obligaties in België voor een bedrag van minimum van EUR 75.000.000 en maximum van EUR 125.000.000 en met coupures van EUR 1.000 en een looptijd van 7 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875% per coupure, namelijk EUR 1.018,75 per coupure. Jaarlijks heeft u per coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 3,375% per jaar, namelijk EUR 33,75 per coupure. Op de eindvervaldag hebt u recht op een terugbetaling aan 100,00% van het belegde bedrag (zonder de 1,875% plaatsingscommissie), namelijk EUR 1.000,00 per coupure. Mocht de emittent in gebreke blijven, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen.  Het bruto actuarieel rendement (inclusief plaatsingsvergoeding van 1,875% en vóór roerende voorheffing) bedraagt 3,073% indien de obligaties tot op de eindvervaldag worden aangehouden. Het actuarieel rendement na roerende voorheffing (momenteel 25%) bedraagt 2,239% indien de obligaties tot op de eindvervaldag worden aangehouden.