Wateroverlast: klop bij de juiste persoon aan!

In detail

Die dekking is verworven zonder dat de gebeurtenis eerst als een ramp moet worden erkend en, wat de overstromingsdekking betreft, zonder dat er voor de neerslaghoeveelheid minima gelden. Dat betekent dat de verzekeringsondernemingen de meeste schade aan gebouwen en inboedel zullen vergoeden.Dat betekent ook dat de getroffen gemeenten die de gebeurtenis als ramp willen laten erkennen, moeten weten dat een eventuele vergoeding door het Rampenfonds alleen het surplus betreft. De uitzonderlijke aard van de gebeurtenis wordt dan vastgesteld aan de hand van wetenschappelijke factoren.

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, raadt de slachtoffers aan:

  • Al het nodige te doen om de schade te beperken;
  • Zo snel mogelijk contact op te nemen met hun verzekeraar, die hen zal kunnen helpen om de moeilijkheden op te vangen en de schaderegeling op gang te brengen;
  • Foto's te nemen en de documenten te verzamelen die nuttig zijn om de omvang van de schade vast te stellen;
  • Een kostenramingen op te vragen voor de herstelling of vervanging van de beschadigde goederen.

Bron

Website Assuralia

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

Reageren op dit bericht?

Reageren op dit bericht kan na registratie op het forum van bankshopper.be

Neem contact op met onze redactie

© copyright 2009 Bankshopper.be