Wat verandert er voor uw pensioensparen?

De nieuwe maatregelen rond pensioensparen hebben impact op verschillende gebieden.

De belastingvermindering voor pensioensparen zal niet worden geïndexeerd vanaf aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014). Het maximumbedrag voor stortingen in 2014 is daardoor 940 EUR in plaats van 950 EUR. De regering heeft echter wel ruimte gelaten voor het verschil tussen 950 EUR en 940 EUR naar 2015, als de spaarder dit jaar (al) meer dan 940 EUR heeft gestort. Ook de komende jaren (tot 2018) zal het fiscale maximum beperkt blijven tot 940 EUR.

De bestaande anticipatieve heffing van 10% op het pensioensparen wordt versneld geïnd op de opgebouwde reserves tot 31/12/2014. Op het bedrag van de theoretische terugkoopwaarde van deze reserves zou, gedurende de komende 5 jaar (2015-2019), elk jaar een anticipatieve belasting van 1% worden geïnd, verschuldigd op 1 september van elk jaar. Het resterende bedrag van deze anticipatieve heffing, verschuldigd op de normale datum op de leeftijd van 60 jaar, daalt van 5% tot 3%. Hierdoor zal de totale belasting 8% bedragen.

Voor alle reserves gestort in het kader van pensioensparen vanaf 1/1/2015 wordt het tarief van de anticipatieve heffing verlaagd van 10% naar 8%.