Wat is PSD, Payments Services Directive?

PSD (Payment Services Directive), de richtlijn voor de betalingsmarkt, schept het noodzakelijk juridisch kader voor een eengemaakte Europese betalingsmarkt. Men wil op die manier komen tot een volledig en gedetailleerd geheel van regels die van toepassing zijn op alle betalingsverrichtingen in de 27 landen van de Europese Unie alsook in IJsland, Lichtenstein en Noorwegen.

Het doel van PSD bestaat erin de betalingen over de grenzen heen even gemakkelijk, efficiënt en veilig te maken als de betalingen uitgevoerd binnen een lidstaat. De Richtlijn wil ook de concurrentie versterken door de markten te openen voor nieuwe spelers en zodoende de efficientie te verbeteren en de kosten in te perken. Tot slot wil ze ook de noodzakelijke juridische basis creëren voor de ontwikkeling van een eengemaakte betalingsmarkt in euro (SEPA).

De Payment Services Directive is een ambitieus initiatief dat betrekking heeft op alle banken en andere financiële dienstverleners binnen de EU/EER, alle EU/EER landen met de euro of andere deviezen, alle valuta van de EU/EER: EUR, BGN, CZK, DKK, EEK, HUF, LVL, PLN, RON, SEK, GBP, NOK, ISK, CHF en LTL, de overschrijvingen, domiciliëringen, kaartbetalingen (zowel voor SEPA betalingen, nationale betalingen en voor stortingen, uitgezonderd chartale betaalmiddelen zoals cheques en effecten)

De meest significante wijzigingen van de PSD betreffen de modaliteiten van betalingsverrichtingen zoals de uitvoeringstermijnen, de valutadata en de imputatie van kosten alsook de rechten op terugbetalingen.

Uitvoeringstijd:

De betalingen in euro zonder wisseloperaties zullen in één werkdag worden uitgevoerd (D+1). Tot 2012 kan er een maximum uitvoeringstermijn van drie werkdagen worden afgesproken tussen de gebruiker en zijn financiële dienstverlener. Deze extra tijd is niet toegestaan voor binnenlandse overschrijvingen in België. Voor papieren transacties is nog een extra dag toegestaan.

Valutadatum:

De debetdatum voor de rekening van de opdrachtgever mag niet voor het moment liggen dat het bedrag van de betaling gedebiteerd wordt op de rekening van de opdrachtgever. De creditdatum voor de rekening van de begunstigde mag niet na de werkdag liggen waarop het bedrag van de betaling gecrediteerd wordt op de rekening van de begunstigde.

Tarificatie:

Het volledige bedrag van de betaling moet worden overgeschreven aan de begunstigde. De betaler en de begunstigde dragen de kosten die aangerekend worden door hun respectievelijke financiële dienstverleners (‘SHARED-principe’). Wanneer er evenwel sprake is van een omrekening van deviezen aan de debetzijde van de betaling, blijft de ‘OUR’-optie (= kosten zijn voor de opdrachtgever) toegestaan. De imputatie van de kosten aan de begunstigde (BEN) is niet meer toegestaan. Recht op terugbetaling: De PSD voorziet terugbetalingsrechten aan betalingsopdrachten afkomstig van de begunstigde. Dit recht is onvoorwaardelijk gedurende een periode van 8 weken, indien dit is overeengekomen tussen de gebruiker en zijn financiële dienstverlener. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Europese SEPA domiciliëring.

Bron : BKCP

Gerelateerde artikelen