Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?

In detail

Kortom, u hebt de oude woning nog niet volledig verlaten, maar bewoont intussen toch al de nieuwe woning. De verzekeraars hebben met die mogelijkheid rekening gehouden. Uw woningverzekering, die algemeen brandverzekering genoemd wordt, geldt tegelijk voor de gebouwen en voor de gedekte inhoud, op beide adressen gedurende een periode die begint waarop de nieuwe woning ter beschikking wordt gesteld. Die periode kan variëren naargelang van de verzekeraar en kan verschillen naargelang het gaat om de dekking « gebouw » dan wel « inhoud ». Meestal loopt die periode twee maanden. U dient dat na te gaan in uw polis. Het is belangrijk dat u na de verhuis uw adreswijziging meedeelt zodat uw verzekering definitief overgezet wordt naar het nieuwe adres. Zo kan uw verzekeraar uw polis aanpassen aan uw nieuwe woning en bijvoorbeeld de verzekerde bedragen aanpassen zodat u niet onder- of oververzekerd bent. Zo niet, zal na die periode tijdens welke beide adressen gedekt zijn uw verzekering alleen nog het risico dekken dat vermeld is in de polis: dit is uw oude adres… U hebt er hoe dan ook alle belang bij uw verzekeraar of uw tussenpersoon zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van uw verhuisplannen zodat hij u kan informeren over wat u moet doen zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Wat gebeurt er bij een verhuis naar het buitenland? In dat geval loopt de verzekering af op de datum van de verhuis.

Meer info

De website van Assuralia

Bron

Website Assuralia

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.