Wat gaat u doen met de intresten op uw spaarrekeningen?

Zo’n 70% van de Belgische beleggers beweert in de voorbije drie maanden geld verloren te hebben. Slechts 5% spreekt van een positief rendement over de afgelopen periode. De continue mokerslagen die de beleggers in 2008 dienden te incasseren, zorgen ervoor dat men nog nauwelijks op beterschap durft hopen. Zo’n 21% verwacht een positief rendement op zijn beleggingen in de komende drie maanden, het laagste percentage sinds de enquête in 2004 van start ging. De pessimisten zijn met 23% van de beleggers in de meerderheid.Het is de Belgische belegger blijkbaar niet ontgaan dat de kortetermijnrente nu duidelijk neerwaarts georiënteerd is. De looptijden verlengen, lijkt dan ook de boodschap. Sinds enige maanden neemt de appetijt voor obligaties duidelijk toe. Een derde van de Belgen ziet het nu als een goed koopmoment voor obligaties, het hoogste percentage sinds juni 2007. De meer actieve beleggers tonen zich hier ook het meest enthousiast. In het begin van het jaar incasseren de Belgen nogal wat interesten op hun spaarboekjes. Maar in december had 65% van de ondervraagden er geen idee van hoeveel hij precies zou ontvangen, terwijl 35% van de geënquêteerden het redelijk goed wist. Zo’n 58% is trouwens van plan om die opbrengst gewoon op het spaarboekje te laten staan, 5% gaat het in iets anders beleggen, terwijl 20% het gaat besteden. Deze laatste categorie is relatief groot bij de 60-plussers. Dit is niet helemaal onverwacht, gezien zij voor een deel van hun spaaropbrengsten moeten leven.

Bron

Persbericht Ing

Nieuwsberichten bookmarken.

Elk nieuwsbericht op deze website bevat nu een bookmark-knop om deze pagina aan je favorieten toe te voegen of te delen met anderen. Je kan dit door dit nieuwsbericht toe te voegen aan je favorieten in je browser;een link naar het artikel te versturen naar het emailadres van een kennis of door deze link toe te voegen op een social bookmarking website. Social bookmarking websites laten je toe om je favoriete links op te slaan op het internet en te delen met anderen.Ook kan je van op om het even welke computer je links oproepen. Al deze sites zijn gratis, maar je dient je meestal wel te registreren.Als je dus een interessant artikel leest op bankshopper.be kan je het op deze manier signaleren aan anderen.

Bookmark and Share