Wat betekent 2017 voor uw portefeuille?

De start van het nieuwe jaar brengt een aantal veranderingen met zich mee. Een overzicht.

Een nieuw jaar, nieuwe wetten. En dat geldt ook voor de financiële sector. Vanaf volgend jaar zijn er een aantal veranderingen op til die een impact hebben op de portefeuille van zowel de spaarders als de beleggers. De sectorfederatie Febelfin heeft de voornaamste veranderingen in een lijstje gegoten.

Beleggen en sparen

De eerste verandering die 2017 met zich meebrengt zal beleggers als muziek in de oren klinken: de afschaffing van de speculatietaks. Wie momenteel zijn aandelen binnen de zes maanden van de hand doet moet de fiscus 33 procent betalen op de meerwaarde. Vanaf 1 januari is dat niet langer het geval. Ook wie vandaag nog aandelen koopt en ze op 1 januari  verkoopt ontsnapt aan de speculatietaks. De taks gaat op de schop omdat de opbrengsten sterk tegenvallen. In tegendeel: de overheid moest extra verliezen slikken omdat beleggers dit jaar minder aandelen hebben verhandeld. Daardoor putte ze minder inkomsten uit de beurstaks.

Die beurstaks zal er vanaf volgend jaar anders uitzien. De bovengrenzen van de  belasting op beursverrichting worden twee keer zo hoog.  Het plafond stijgt dus van 800 euro per transactie naar 1600 euro per transactie. De taks van 0,27 procent blijft behouden.  En die wordt vanaf 2017 ook toegepast op verrichtingen die Belgische residenten in het buitenland uitvoeren. Momenteel ontsnappen ze nog aan die belasting.

De dividenden op die aandelen zullen vanaf volgend jaar bovendien minder geld in het laatje brengen. De regering trekt in 2017 de roerende voorheffing op van 27 naar 30 procent. Dat betekent dat u meer zal moeten betalen op uw dividenden en interesten. De regering raakt niet aan de spaarboekjes en de zogenaamde Leterme-staatsbons. Op een spaarboekje moet u geen roerende voorheffing betalen op de eerste 1880 euro aan interesten. Op alle bedragen boven dat plafond bent u 15 procent roerende voorheffing verschuldigd. Op de Leterme-staatsbons betaalt u eveneens 15 procent roerende voorheffing.

Geld in het buitenland

Ook voor wie geld in het buitenland heeft, staat er een grootste verandering voor de deur. Vanaf 2017 treedt de zogeheten ‘common reporting standard' in voege. Dat is een samenwerking tussen de OESO-lidstaten waarbij de fiscussen van de lidstaten financiële informatie aan elkaar gaan doorspelen. Een honderdtal staten, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie, nemen deel aan het systeem om de strijd tegen internationale belastingontwijking aan te gaan. Wie bijvoorbeeld een woning in het buitenland heeft zal die niet langer aan het oog van de belastingdienst kunnen onttrekken.

Ook de belastingparadijzen hebben de CRS ondertekend. Onder meer Liechtenstein en de Kaaimaneilanden zullen financiële informatie doorspelen aan de andere lidstaten. Belgische belastingplichtigen die netjes hun buitenlandse activa aangeven aan de fiscus moeten niets vrezen, voor hen verandert er niets.

Geld lenen

Ondanks de recente rentestijgingen blijft het nog steeds interessant om een woonlening af te sluiten. Tot nu toe is het voor veel huizenzoekers onduidelijk welke bank met het voordeligste voorstel over de brug komt.  Sommige financiële instellingen geven een korting als u bij hen een brand-of schuldsaldoverzekering afsluit. Dat maakt het voor consumenten onmogelijk om na te gaan of ze nu effectief de beste deal hebben gesloten.

Daar komt volgend jaar verandering in. Dan treedt een nieuwe wetgeving in voege voor hypothecaire kredieten: de “wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet”.

De nieuwe wetgeving verplicht de banken om een Europees gestandardiseerd informatieblad (ESIS) te gebruiken, waardoor de consument de tarieven beter kan vergelijken. Daarnaast moeten ze alle kosten samenvoegen tot een jaarlijkse kostenpercentage. Dat is bijvoorbeeld nu al het geval voor een persoonlijke lening.  Op die manier heeft de consument een duidelijk zicht op alle kosten die komen kijken bij een hypothecaire lening.

Ook wie bijvoorbeeld een lening afsluit in een winkel wordt nog beter beschermd. Sinds 1 november 2015 moet iedereen die aan kredietbemiddeling doet zijn beroepskennis kunnen aantonen via een examen. De overgangsperiode van 18 maanden (voor degenen die het beroep al meer dan 1 jaar beoefenen) loopt af op 1 mei 2017.

Bankoverstapdienst

In 2017 (vermoedelijk in het tweede kwartaal) wordt de bankoverstapdienst nog verder uitgebreid. De nieuwe bank zal de recurrente betalers en schuldeisers die via domiciliëring worden betaald, informeren over het nieuwe rekeningnummer. Op dit ogenblik dient u dit nog zelf te doen.