Wat betekenen de nieuwe fiscale maxima voor 2014 voor u?

Opdat belastingplichtigen zouden weten waar ze aan toe zijn, publiceert de fiscus ieder jaar in de loop van januari een officieel bericht in het Staatsblad met een overzicht van de fiscale bedragen die gelden voor dat jaar. Dat gebeurde ook dit jaar, op 20 januari. Zo weet u dat 1900 euro van de intresten die uw spaarboekje dit jaar opbrengt, is vrijgesteld, dat u tot 2280 euro kan inbrengen voor een levensverzekering en dat u voor een bedrag van maximaal 950 euro kan pensioensparen.

Die bedragen gelden niet langer. De regering-Michel draait de indexatieklok immers met een jaar terug. Voor de bedragen van 2014 en de drie volgende jaren geldt opnieuw de indexering van inkomstenjaar 2013, blijkt uit het voorontwerp van de Programmawet.

Concreet betekent dit dat u slechts voor 940 euro kunt pensioensparen (in plaats van 950 euro), dat uw levensverzekeringspremie wordt geplafonneerd op 2260 euro in plaats van 2280 euro, dat de vrijstelling op uw intresten wordt teruggebracht tot 1880 euro in plaats van 1900 euro.

Hebt u in 2014 voor uw pensioenspaarfonds of –verzekering meer dan 940 euro gestort (tot een maximum van 950 euro)? In dat geval zult u in principe geen fiscaal nadeel ondervinden. Uit het ontwerp van programmawet van de regering blijkt namelijk dat het overschot van maximaal 10 euro beschouwd zal worden als een betaling die in 2015 werd gedaan. Bijgevolg zal dit extra bedrag in aanmerking kunnen komen voor een belastingvermindering voor inkomstenjaar 2015.

Voor het langetermijnsparen liggen de zaken anders. Het ontwerp van programmawet voorziet hier immers niet in een overgangsmaatregel. Had u voor 25 november 2014 reeds 2.280 euro gestort in uw verzekering langetermijnsparen voor 2014? Dan krijgt u slechts een belastingvermindering op maximaal 2.260 euro en kan de 20 euro niet fiscaal overdragen worden naar 2015. Voor stortingen vanaf 25 november 2014 wordt het fiscale maximum van 2.260 euro toegepast. Als u na die datum toch meer dan 2.260 euro hebt gestort, dan zult u het saldo boven dit bedrag teruggestort krijgen.

Vergelijk hier op onze website alle pensioenspaarfondsen en pensioenspaarverzekeringen.