Wat als het fout loopt met een Tak 21 product?

Garantie voor uw tak 21?

Het depositogarantiesysteem beschermt in principe ook de verzekeringsproducten van tak 21. Vóór 01/01/2011 geldt dat enkel voor de verzekeringsmaatschappijen die zich vrijwillig bij het garantiesysteem aansloten (terwijl dat voor de banken verplicht is). In de praktijk hebben de meeste verzekeraars dat echter niet gedaan, omdat een tak 21 levensverzekering hoe dan ook een aantal belangrijke waarborgen bevat. Zo zijn alle verplichtingen t.o.v. klanten met een tak 21 levensverzekering steeds minimaal voor 100% gedekt door de verzekeraar en beschikt de verzekeringsmaatschappij ook over een aanzienlijke kapitaalbuffer. Ondanks deze waarborgen zullen ook de verzekeringsmaatschappijen vanaf 01/01/2011 verplicht aansluiten bij het depositogarantiesysteem. Geld dat belegd is in een groepsverzekering of vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, geniet niet van de bescherming van het depositogarantiesysteem, ook al zijn dat meestal verzekeringsproducten van tak 21. (De bescherming van het Fonds heeft betrekking op de levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement behorend tot tak 21. Zij is beperkt tot de afkoopwaarde van de contracten (min de taksen) en bovendien tot een bedrag van 100.000 EUR voor het geheel van de beschermde contracten gesloten door eenzelfde verzekeringnemer bij een verzekeringsmaatschappij. Adres van het  Beschermingsfonds: Deposito- en consignatiekas, Kunstlaan 30, 1040 Brussel.)

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor Tak 21 spaarverzekeringen

©Bankshopper.be