Wanneer is uw spaargeld echt rendabel?

20-6-2017

Al maanden moeten spaarders aan koopkracht inboeten omdat de rente op een laag pitje blijft staan. Waarom verdienen enkel spaarders met een langetermijnvisie nog iets aan hun spaargeld?

Wie vandaag zijn geld op een traditioneel spaarboekje parkeert, moet doorgaans tevreden zijn met een rente van 0,11 procent. Dat terwijl de inflatie in ons land maand na maand hoge toppen scheert. Het meest recente cijfer klokte af op 1,86 procent. Dat is met andere woorden een veelvoud van wat u verdient aan uw spaargeld. Een nieuwe speler op de Belgische spaarmarkt, Santander Bank, probeert de kloof tussen de inflatie en de rente ietwat te dichten met een spaarboekje dat 0,5 procent rente opbrengt, de Vision +-spaarrekening. Al moet u uw kapitaal minstens 1 jaar onaangeroerd laten als u van de volledige opbrengsten wilt genieten. Vergelijk hier alle spaarrekeningen. 

Wie zijn geld nog langer kan missen, kan overwegen een spaarabonnement te openen. Dergelijke spaarproducten zijn pas interessant wanneer u uw kapitaal voor een langere periode laat staan. Hoe langer u uw spaargeld laat staan op zo’n spaarboekje, hoe dichter de reële opbrengsten aanleunen bij de beloofde interesten. Een voorbeeld van zo’n spaarabonnement, is het DB Saving Plan van Deutsche Bank. Het geafficheerde tarief klokt af op 1,2 Procent.

Sparen met een langetermijnvisie

Wie zijn geld vijf jaar kan missen, kan ook kiezen voor een termijnrekening. De beste termijnrekening op de markt is die van CKV. Die termijnrekening brengt jaarlijks 1,5 procent rente op. Daarop bent u wel nog roerende voorheffing verschuldigd (30%). Dat vertaalt zich naar een nettorendement van 1,05 procent. Termijnrekeningen met een kortere looptijd zijn minder interessant omdat die een rente afficheren die ver onder de 1-procentgrens noteert.

Net zoals het geld dat op een spaarboekje staat, is het kapitaal dat u op een termijnrekening parkeert beschermd door het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw kapitaal tot 100.000 euro per persoon en per financiële instelling is beschermd wanneer de financiële instelling de boeken neerlegt. Vergelijk hier alle termijnrekeningen. 

Ook wie een tak21-spaarverzekering onderschrijft, geniet van die bescherming. Al moet u uw kapitaal acht jaar onaangeroerd laten als u volledig van uw spaaropbrengsten wilt genieten. Spreekt u uw deposito’s vroeger aan, dan moet u 30 procent roerende voorheffing betalen. Dergelijke formules zijn interessant omdat u naast de gewaarborgde interest ook een eventuele winstdeelname kunt krijgen.

Secure21van Patronale Life was vorig jaar de lucratiefste formule op de markt. Wie die spaarverzekering heeft, kreeg toen een totaalrendement van 2,05 procent. Dat is 1 procentpunt meer dan de gewaarborgde interestvoet. Vergelijk hier alle tak21-spaarverzekeringen.