Waarschuwing voor Universal Liberty Express Bank

In detail

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Universal Liberty Express Bank, een vennootschap die zich ten onrechte voorstelt als bank en beweert bank- en beleggingsdiensten aan te bieden. Universal Liberty Express Bank beschikt in België niet over een vergunning als kredietinstelling of als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen terugbetaalbare gelden in en buiten België van het publiek in ontvangst nemen en geen beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen. De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op de financiële diensten die Universal Liberty Express Bank aanbiedt en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven. Universal Liberty Express Bank geeft als adres in België “24, Rue Joseph II, 1000 Brussels” op. Universal Liberty Express Bank is vreemd aan de vennootschap Banca Monte Paschi Belgio nv, met zetel op hetzelfde adres, die over een vergunning als kredietinstelling beschikt.