Waarschuwing voor Goldwater Global Management

In detail

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Goldwater Global Management, een vennootschap die beweert beleggingsdiensten te verstrekken. Tevens waarschuwt de FSMA voor de activiteiten van de ‘Belgian Financial Services Agency' en de ‘Belgian Commodities and Futures Exchange', die ten onrechte beweren een Belgische financiële toezichthouder en een Belgisch beursplatform te zijn.

Goldwater Global Management beschikt in België niet over een vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verrichten. De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op de financiële diensten die Goldwater Global Management aanbiedt en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven. Goldwater Global Management beweert gevestigd te zijn 134 – 136 Avenue des Vaillants 12, Brussel.

Goldwater Global Management verwijst in haar communicatie naar de Belgian Financial Services Agency en de Belgian Commodities and Futures Exchange. De Belgian Financial Services Agency stelt zich ten onrechte voor als een Belgische financiële toezichthouder. De Belgian Commodities and Futures Exchange stelt zich ten onrechte voor als een Belgisch beursplatform. Zij maken respectievelijk gebruik van de website www.belgianfsa.org en www.bcfex.com.

Deze instellingen lijken als dekmantel te worden gebruikt om de indruk te wekken dat beleggingen die aan het publiek worden aangeboden, door personen die niet over de vereiste vergunning beschikken, ernstig zijn. De FSMA waarschuwt voor de beleggingen die aan het publiek worden aangeboden door vennootschappen die beweren erkend te zijn door de Belgian Financial Services Agency en/of de Belgian Commodities and Futures Exchange.