Waarschuwing voor BvB Development SA

In detail

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van BvB Development SA, met als bestuurder de heer Bauduin Van Aerssen Beyeren, die Belgische beleggers contacteert met het oog op het aanbieden van beleggingsdiensten. Deze onderneming blijkt daarbij een beroep te doen op de diensten van de heer Gervijn Pollet. BvB Development SA beweert een onderneming te zijn met zetel te Zwitserland, 1701 Fribourg, 14 Grand Place. Deze onderneming beschikt niet over de vereiste vergunning om in of vanuit België beleggingsdiensten aan te bieden . De FSMA raadt het publiek dan ook af om in te gaan op beleggingsvoorstellen namens BvB Development SA en om geld te storten op een opgegeven rekeningnummer.