Waarschuwing voor Bradley Associates

In detail

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt voor de activiteiten van de vennootschap Bradley Associates, die Belgische ingezetenen beleggingsdiensten aanbiedt. Bradley Associates beweert een onderneming te zijn met zetel in Spanje, 28020 Madrid, Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso. Zij beschikt niet over de vereiste vergunning om in of vanuit België beleggingsdiensten aan te bieden. De FSMA raadt dan ook af om in te gaan op beleggingsvoorstellen namens Bradley Associates en om geld te storten op een opgegeven rekeningnummer.