Waarschuwing voor Berg Commodities

In detail

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Berg Commodities, een vennootschap die beweert dat zij beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten verstrekt. Berg Commodities beschikt in België niet over een vergunning als beleggingsonderneming of als verzekeringsonderneming, noch over een inschrijving als verzekeringstussenpersoon. Zij mag dus geen beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten in of vanuit België verlenen. Berg Commodities geeft als adres “Chaussée Waterloo, 1050 Brussels” op, zonder vermelding van een huisnummer. De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op de diensten die Berg Commodities aanbiedt en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.