Waarschuwing voor Adaptis Group – Insurance Broker & Finance SPRL

In detail

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor beleggingsvoorstellen in België aangeboden door Adaptis Group – Insurance Broker & Finance SPRL, met maatschappelijke zetel te 4121 Neuville-en-Condroz, Avenue des Thuyas 8, met als zaakvoerder de heer Jean-François Van Rooyen. Adaptis Group – Insurance Broker & Finance SPRL beschikt niet over de vereiste vergunning om in of vanuit België bankdiensten aan te bieden, noch over een door de FSMA goedgekeurd prospectus . Tenslotte is de vennootschap ook niet ingeschreven als verzekeringstussenpersoon . De FSMA raadt het publiek af om in te gaan op beleggings- en verzekeringsvoorstellen namens Adaptis Group – Insurance Broker & Finance SPRL en om geld te storten op een opgegeven rekeningnummer.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Bekijk hier het overzicht van alle online brokers.

©Bankshopper.be