Waarom gaat de rente op spaarboekjes nog verder dalen ?

Zelfs al is de daling van de rentevoeten een goede zaak voor de economie, aangezien het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om te investeren, voor spaarders is het veeleer kommer en kwel want zij zien het rendement op hun spaargeld smelten als sneeuw voor de zon. Alles wijst erop dat hierin niet snel verandering zal komen en dat de rente op spaarboekjes zelfs nog verder zal dalen. Een woordje uitleg.

Momenteel varieert de korte rente (van 1 maand tot 1 jaar) op de markten binnen een vork van 0,50% tot 1,40%. Als uw spaarboekje meer opbrengt (basisrente + getrouwheidspremie),dan lijkt er een situatie te ontstaan waarin de bank verlies maakt omdat ze u meer biedt dan wat ze kan krijgen door uw geld op de markt te plaatsen. De marge zou dus negatief zijn. In theorie wel, in de praktijk niet.

Om te begrijpen hoe het vergoedingsniveau van een spaarboekje tot stand komt moeten we kijken naar een basismechanisme, het indekken van de spaarvoorraad.

Om het liquiditeitsrisico te beheersen en zo het hoofd te kunnen bieden aan opvragingen maar ook om te profiteren van hogere rentevoeten op lange termijn, spreiden banken hun dekkingen (hun herbeleggingen op de markt) over verschillende looptijden. Dat gaat van 24 uur voor de kortste tot 5 jaar voor de langste. Zo kan een voorraad van 100 verdeeld zijn over meerdere termijnrekeningen met verschillende looptijden. 10 zullen bijvoorbeeld dagelijke vervallen, 20 op 6 maanden, 40 op 1 jaar, 20 op 2 jaar en 10 op 4 jaar.

Bij elke vervaldag herbelegt de bank het geld rekening houdend met de positieve of negatieve evolutie van de voorraad en met de verwachte evolutie van de rentevoeten. Om de aankoopprijs van de voorraad te kennen, moet een gewogen gemiddelde berekend worden van de dekkingen. Dat vermindert met een marge die verschilt van bank tot bank. Sommige zijn met minder tevreden dan andere. Nader bekeken varieert de vergoeding op uw spaarboekje een beetje zoals de olieprijs en de prijs die u betaalt om te tanken. Met een zekere vertraging.

Wanneer u in het journaal hoort dat de prijs van een vat olie is gestegen, dan duurt het nog verscheidene weken alvorens dat voelbaar is aan de pomp. Ook het omgekeerde geldt. Als de olieprijs daalt, dan volgen de prijzen aan de pomp met vertraging. De verklaring is eenvoudig. In het eerste geval profiteert u nog van een voorraad die tegen een lagere prijs is aangekocht. Maar naarmate deze voorraad heraangevuld wordt, moet de maatschappij de nieuwe prijs betalen en stijgt dus de gemiddelde kostprijs van de voorraad. En die van uw volle tank ook. In het tweede geval gebeurt het omgekeerde, want de voorraad werd aangelegd tegen een hogere prijs. Er zal dus gewacht moeten worden op de geleidelijke vernieuwing om te kunnen profiteren van de lagere prijs van het vat.

Voor de banken geldt hetzelfde. De oude dekkingen werden in het verleden aangelegd toen de rente nog hoger was dan nu. Dat biedt de mogelijkheid om hogere rentevoeten te bieden dan op de markt. Maar deze situatie is niet onbeperkt in de tijd. Bij elke vervaldag moet de dekking hernieuwd worden tegen lagere rentevoeten. Dat betekent dat de gemiddelde rente van de voorraad daalt, en dat de rente op uw spaarboekje dezelfde tendens zal moeten volgen. (Bron: Bkcp)

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarrekeningen

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be