Waarom een spaarrekening binnenkort minder interessant wordt

Ondanks de lage rente blijven de Belgen massaal sparen. Al lijkt dat vanaf 2018 niet langer een goed idee te zijn.Wie vandaag zijn geld op een traditioneel spaarboekje parkeert, moet nog steeds tevreden zijn met een spaarrente van 0,11 procent. Desalniettemin blijven de Belgen massaal verder sparen; maar waarom?

Volgens de meest recente cijfers staat er nog altijd meer dan 260 miljard euro op de spaarboekjes. Waarom blijven wij lustig verder sparen? De voornaamste reden waarom dat wij geen andere horizonten opzoeken is omdat wij niet bepaald veel risico’s durven nemen. Zolang ons geld op ons spaarboekje staat zijn wij er zeker van dat wij dat kapitaal niet kunnen verliezen.

Depositogarantiestelsel: zekerheid

Het depositogarantiestelsel is een verklaring voor de spaarlust van de Belgen. Daardoor is ons spaargeld beschermd tot 100.000 euro per persoon en per financiële instelling. In sommige gevallen geldt zelfs een garantie tot 500.000 euro, bijvoorbeeld bij verkoop van de woning. In dat geval is de verlengde bescherming zes maanden.

Wijziging fiscale vrijstelling

Ook de fiscale vrijstelling zorgt ervoor dat wij ons geld massaal op een spaarboekje storten. Tot op vandaag is de eerste 1.880 euro aan interesten vrij van belasting. Daarboven dient men 15 procent roerende voorheffing te betalen op het Daar komt binnenkort weliswaar verandering in; de federale regering heeft beslist de vrijgestelde interest op het spaarboekje vanaf 2018 te halveren van 1.880 euro naar 940 euro.

Veel spaarders zullen bij deze lage interesten nauwelijks iets voelen van die nieuwe beslissing. Vandaag moet u maar liefst 1,7 miljoen euro op uw spaarboekje hebben staan om belastingen te betalen op uw spaargeld. Rekeninghoudend met de nieuwe vrijgestelde interest daalt dat bedrag tot 850.000 euro.

Impact bij stijgende rente

Pas wanneer de rente weer stijgt, zal de aanpassing voelbaar zijn voor meer spaarders. Stel dat de rente stijgt tot 1 procent, dan moet u al belastingen betalen vanaf 94.000 euro aan spaargeld. Stijgt de rente tot 2 procent, dan betaalt u al belastingen als u 47.000 euro bijeen hebt gespaard.