Waarom een schenking van geld of aandelen via een notaris regelen?

In detail 

Het tarief van de schenkingsrechten is in het geval van schenkingen van roerende goederen zoals geld, aandelen enz… op vandaag geen reden meer om niet te kiezen voor de veiligste en zekerste manier van schenken: bij notariële akte!

Samen met een vaak zeer grote besparing worden aan de schenker ook de geruststellende garanties gegeven dat hij de bedongen rente of het voorbehouden vruchtgebruik zonder twijfel zal kunnen genieten en de geschonken goederen of gelden zelf zal kunnen blijven beheren tot aan zijn overlijden.

Notariële schenkingen kunnen nooit meer onderworpen kunnen worden aan successierechten, zelfs indien de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt.

Dat is bij een handgift anders: indien de schenker na een handgift binnen de drie jaar overlijdt moeten er op de waarde van de bij handgift geschonken goederen alsnog successierechten betaald worden. Het is trouwens aan de begiftigde om te bewijzen dat de drie jaar verstreken zijn indien het overlijden meer dan drie jaar na de handgift plaats had, wat niet altijd eenvoudig is.

Bovendien kunnen in een notariële akte van schenking voorwaarden gekoppeld worden aan de schenking. Vaak gaat het om garanties voor de schenker, bijvoorbeeld dat deze in ruil voor het schenken van het kapitaal een bepaalde rente uitbetaald krijgt door de begiftigde, of een verbod voor de begiftigde om aandelen die hij geschonken kreeg te vervreemden zolang de schenker leeft.

Omdat de meerderheid van de schenkers en begiftigden vonden dat de voordelen van de schenking bij notariële akte niet opwogen tegen de kost (aan schenkingsrechten) ervan, werd de handgift de courante wijze om van hand tot hand overdraagbare zaken (geld, kasbons, aandelen, meubels, enz…) te schenken.

Sinds enkele jaren zijn de schenkingsrechten van de schenking van roerende goederen echter drastisch verlaagd tot het vlak tarief van: 3 % voor schenkingen tussen echtgenoten en in rechte lijn; 7 % voor schenkingen tussen alle andere personen. In Wallonië is er ook een 5%-tarief en is de regeling wat complexer. Opmerkelijk daarbij is dat op die manier de geschonken waarden definitief belast zijn en geen enkel gevolg meer hebben voor de nalatenschap ook al zou de schenker binnen de drie jaar overlijden.

Er is bijgevolg geen enkele reden meer om niet voor de schenking via notarisakte te kiezen; het is tegelijk veilig en goedkoop.

Bron

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be