Waar krijgt u het beste rendement voor een kasbon op 5 jaar?

In detail

Kasbons hebben een vaste looptijd en een vaste rentevoet. U weet dus op voorhand exact hoelang uw geld onbeschikbaar is en op hoeveel opbrengst u kunt rekenen. De intresten kunt u jaarlijks innen of laten kapitaliseren ( indien van toepassing). Ook al bestaat het nulrisico niet, de kasbon is een veilige belegging. De bank waar u de kasbon kocht biedt u de waarborg dat u het geld op vervaldag zult terugkrijgen. Als er ondanks alles toch een faillissement zou komen, komt het garantiefonds waarin de bank een bijdrage stort tussen om de getroffen spaarders te vergoeden. Bij kasbons is de tussenkomst enkel mogelijk voor nominatieve kasbons ( op een effectenrekening). Het bedrag van de vergoeding die het waarborgfonds betaalt is beperkt tot 100000 euro per persoon voor het totaal van alle toegoeden bij een bank. Kasbons aan toonder genieten dus niet van deze waarborg. Het leveren van materiële kasbons is evenwel niet meer mogelijk sinds 1 januari 2008.

Het hoogste rendement voor een kasbon op 5 jaar

Voor ons onderzoek hebben wij ons gebaseerd op het overzicht van de rentestanden voor kasbons van bankshopper.be met de publieke rentestanden voor kasbons op 5 jaar teruggevonden op de website van de banken op 23 augustus 2009. De intresten worden jaarlijks uitbetaald. Alle banken in dit onderzoek vallen onder het garantiefonds van België.

Het resultaat

Het hoogste rendement voor een kasbon op 5 jaar vindt u bij Record Bank. Hier krijgt u op de ‘sterbon' een brutorendement van 4%. Na aftrek van de roerende voorheffing van 15% zal u 3,40% netto overhouden. De tweede in de rangschikking is Goffin Bank met een brutorendement van 3,75% (netto 3,19%). Bij Dexia, Delta LLoyd en Obk Bank krijgt u dan weer een brutorendement van 3,70% (netto 3,15%). Het Waregemse Ckv staat met een brutorendement van 3,65% (netto 3,10%) nog net voor de grootbanken Ing en Bnp Paribas Fortis die afkloppen op een brutorendement van 3,50% (netto 2,98%). Onderaan het klassement vinden we Kbc terug met een brutorendement van 2,60%. Na aftrek van de roerende voorheffing zal u hier dus nog amper 2,21% overhouden. Zoals bij alles is vergelijken ook voor kasbons aangeraden. Zo zou een belegging van 15000 in een sterbon van Record Bank u na 5 jaar een netto opbrengst kunnen geven van 2550 euro. Kiest u bijvoorbeeld voor Kbc dan zou diezelfde 15000 euro u slechts 1657,50 euro opbrengen. Algauw een verschil van 892,50 euro. Tenslotte geven wij u ook nog mee dat onderhandelen bij bepaalde banken u ook nog enkele procentpunten kan opleveren. Indien u wenst op de hoogte te blijven van de rentewijzigingen van alle kasbons kan u zich gratis inschrijven op het rentesignaal voor kasbons van bankshopper.be. Het overzicht van de rentestanden van alle kasbons en alle duurtijden is eveneens beschikbaar op onze website. De rentestanden worden dagelijks nagezien en indien nodig aangepast.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be