Waar krijgt u het beste rendement voor een kasbon op 5 jaar?

In detail

Kasbons hebben een vaste looptijd en een vaste rentevoet. U weet dus op voorhand exact hoelang uw geld onbeschikbaar is en op hoeveel opbrengst u kunt rekenen. De intresten kunt u jaarlijks innen of laten kapitaliseren ( indien van toepassing). Ook al bestaat het nulrisico niet, de kasbon is een veilige belegging. De bank waar u de kasbon kocht biedt u de waarborg dat u het geld op vervaldag zult terugkrijgen. Als er ondanks alles toch een faillissement zou komen, komt het garantiefonds waarin de bank een bijdrage stort tussen om de getroffen spaarders te vergoeden. Bij kasbons is de tussenkomst enkel mogelijk voor nominatieve kasbons ( op een effectenrekening). Het bedrag van de vergoeding dat het waarborgfonds betaalt is beperkt tot 100000 euro per persoon voor het totaal van alle toegoeden bij een bank. Kasbons aan toonder genieten dus niet van deze waarborg. Het leveren van materiële kasbons is evenwel niet meer mogelijk sinds 1 januari 2008.

Het hoogste rendement voor een kasbon op 5 jaar

Voor ons onderzoek hebben wij ons gebaseerd op het overzicht van de rentestanden voor kasbons van bankshopper.be met de publieke rentestanden voor kasbons op 5 jaar teruggevonden op de website van de banken op 19 april 2010. Alle banken in dit onderzoek vallen onder het garantiefonds van België.

Het resultaat

Het hoogste rendement voor een kasbon op 5 jaar vindt u bij Goffin. Hier krijgt u voor de klassieke kasbon met jaarlijkse uitkering van intrest of voor de kapitalisatiebon, een brutorendement van 3,55%. Na aftrek van de roerende voorheffing van 15% zal u 3,01% netto overhouden. Tweede in de rangschikking is het Waregemse Ckv met brutorendement van 3,50% (netto 2,97%) voor een klassieke kasbon op 5 jaar met jaarlijkse uitkering van intrest. Tevens goed geplaatst in dit klassement is de kapitalisatiebon van Record bank met een brutorendement van 3,35% (netto 2,84%), de klassieke termijnrekening met jaarlijkse uitkering van intrest van Europabank met een brutorendement van 3,25% (netto 2,76%) en Delta LLoyd Bank waar u dan weer een brutorendement van 3,05% (netto 2,59%) krijgt voor een klassieke kasbon op 5 jaar met jaarlijkse uitkering van intrest.  Zoals bij alles is vergelijken ook voor kasbons aangeraden. We geven wij u ook nog graag mee dat onderhandelen bij bepaalde banken u ook nog enkele procentpunten kan opleveren. Het overzicht van de rentestanden van alle kasbons en alle duurtijden is eveneens beschikbaar op onze website. De rentestanden worden dagelijks nagezien en indien nodig aangepast.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© Bankshopper.be