Waar krijgt u de beste rente voor een termijnrekening op 1 jaar?

29 september 2015

U wilt dat uw spaargeld rendeert zonder dat u te veel risico’s neemt. Uw spaarrekening combineert alvast zekerheid, flexibiliteit en een mooi rendement. Maar ook een termijnrekening is een prima instrument voor spaarders. Die geeft u namelijk een gewaarborgde rente gedurende een vaste periode.

Een voordeel van een spaarrekening is dat uw geld op elk moment beschikbaar is. Handig dus als u plots een onverwachte kost hebt. Als u echter op voorhand weet dat u een bepaald bedrag gedurende een specifieke periode niet nodig zult hebben, dan kunt u kiezen voor een termijnrekening.

Met een termijnrekening zet u uw geld ‘vast’ gedurende een vooraf afgesproken periode. Die periode bepaalt u zelf: een week, een maand, drie maanden, een jaar,… De interest die u ontvangt, is afhankelijk van de gekozen looptijd. U hebt ook de keuze uit verschillende munten.

De rente is gegarandeerd tijdens de volledige looptijd. Wanneer de centrale banken intussen een renteverlaging doorvoeren, heeft dat geen impact op het rendement van uw termijnrekening. Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van de traditionele spaarrekening.

Beste rente in België

Op basis van onze vergelijkingstabel voor termijnrekeningen op datum van 29 september 2015 geeft NIBC Direct de hoogste rente voor een termijnrekening op 1 jaar. Bij deze online bank krijgt u immers 1.70% bruto wat overeenkomt met een rendement van 1.275% netto. U betaalt een roerende voorheffing van momenteel 25%. Een termijnrekening bij NIBC Direct openen is gratis en kan vanaf € 100. U kan kiezen voor een jaarlijkse- of maandelijkse uitbetaling van de rente. De uitbetaling op maandbasis kan u gebruiken als u zich een extra maandelijks inkomen zou willen uitkeren. Alle tegoeden bij NIBC Direct vallen onder het waarborgfonds van Nederland en kennen een bescherming tot 100.000 euro per persoon. Het gaat hier om een tijdelijke actie die loopt tot en met 26 november 2015. Meer informatie kan u vinden in onze vergelijkingstabel voor termijnrekeningen of op de website van NIBC Direct.

Sparen bij Maltese banken

Sinds kort kan de Belgische spaarder ook terecht bij twee (nieuwe) internetspaarbanken. De eerst nieuwkomer is Nemea Bank. Nemea is een Maltese bank die in 2008 het levenslicht zag en sinds kort diensten verleent in zo’n 30 Europese landen. De belangrijkste aandeelhouder van Nemea is Nevestor SA, een investeringsmaatschappij met zetel in België, die in 2007 werd opgericht door twee bedrijven in Cyprus.

Tweede nieuwkomer is Izola Bank. Een internetbank die ook onder Maltese vlag vaart, maar met als hoofdaandeelhouder de West-Vlaamse ondernemersfamilie Van Marcke, bekend als marktleider in sanitair en verwarming.

Bij Nemea Bank krijgt u voor een termijnrekening op 1 jaar 2.00% bruto wat overeenkomt met een rendement van 1.50% netto. Bij Izola Bank krijgt u voor een termijnrekening op 1 jaar 1.95% bruto wat overeenkomt met een rendement van 1.46% netto.

Als deze banken failliet zouden gaan, dan zijn de tegoeden van de klanten tot 100.000 euro per persoon beschermd door het Maltese depositogarantiesysteem.

Wanneer u bij een Maltese bank zonder vestigingen in België een rekening opent zult u het bestaan van deze rekening moeten melden in uw belastingaangifte, en aan het centraal meldpunt van de Nationale Bank van België. Deze banken zullen trouwens ook niet zelf rechtstreeks de 25% roerende voorheffing afhouden die u verschuldigd bent aan onze fiscus, en dus moet u elk jaar uw intresten aangeven op uw belastingaangifte, zodat ze belast kunnen worden. Vergeet dat niet, want door de informatie-uitwisseling met Malta is de fiscus hoe dan ook op de hoogte van die inkomsten.