Waar 25.000 euro spaargeld risicoloos beleggen?

Wie vasthoudt aan 100 procent veiligheid, heeft vandaag de keuze uit spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons of tak21-levensverzekeringen. Op deze producten geniet u meestal ook een depositogarantie van 100.000 euro. Gaat uw bank of verzekeraar failliet, dan is het geld op die rekeningen tot dat drempelbedrag beschermd. Het verlies door de lage spaarrentes kan u wel nog beperken door te shoppen bij de prijsbrekers op de Belgische markt.

Sparen met éen duidelijke rente

Wie steeds over zijn of haar gespaarde bedrag wil kunnen beschikken kiest best voor een spaarrekening met één hoge (basis) rente (zonder getrouwheidspremie). Vandaag krijgt u de beste rente (1,40%) op de Medirect ME3 Spaarrekening. Stel dat u vandaag 25.000 euro spaargeld op deze spaarrekening stort, dan heeft u na één jaar en bij een ongewijzigde rente een opbrengst van 351 euro. Dit is 7 maal meer dan de slechtste spaarboekjes op markt waar u tevreden moet zijn met een opbrengst van amper 50 euro. Meer lezen over deze spaarrekening kan hier.

Termijnrekeningen

Met een termijnrekening zet u uw geld ‘vast’ gedurende een vooraf afgesproken periode. Die periode bepaalt u zelf: een week, een maand, drie maanden, een jaar,… De interest die u ontvangt is afhankelijk van de gekozen looptijd. U hebt ook de keuze uit verschillende munten. De rente is gegarandeerd tijdens de volledige looptijd. Wanneer de centrale banken intussen een renteverlaging doorvoeren, heeft dat geen impact op het rendement van uw termijnrekening. Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van de traditionele spaarrekening.

De hoogste rente in belgië voor een termijnrekening op 5 jaar kan u vandaag vinden bij Medirect. Bij deze online spaarbank krijgt u een netto rendement van 2.03%. Uw 25.000 euro spaargeld brengt in dit geval jaarlijks iets meer dan 500 euro op. Van dit bedrag is de roerende voorheffing van momenteel 25% reeds afgetrokken. Meer lezen over deze termijnrekening kan hier.

Spaarverzekeringen

Bij de tak21 spaarverzekeringen vindt u vandaag de hoogste gewaarborgde rente voor minstens 8 jaar (1,25%) bij Patronale life, Credimo, Ethias en Generali. Bij deze verzekeraars is bovenop de gewaarborgde rente van 1,25% ook een winstdeelname mogelijk. Spaarverzekeringen van dit type zijn altijd onderhevig aan een premietaks van 2,00% en uw makelaar kan in bepaalde gevallen ook instapkosten aanrekenen.

Patronale Life neemt de helft van de verschuldigde premietaks van de klant op zich, voor alle tak 21 producten met een gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar (Safe 21, Fructisafe en Starfix). Deze actie is geldig tot en met 31 december 2015. Bankshopper.be onderhandelde met makelaar Dekervel & Co NV de laagste instapkosten voor deze producten. De makelaar rekent zijn deel van de kosten niet aan. Hierdoor kan u intekenen aan wellicht de laagste instapkosten op de markt : 0,00%. U betaalt enkel nog de verplichte administratieve kost van 35 euro en u kan genieten van de actie waarbij Patronale de helft van de verschuldigde premietaks op zich neemt. Deze actie is ook geldig voor bijstortingen in bestaande contracten van Patronale Life (Safe 21, Fructisafe en Starfix).

Vrijstelling van roerende voorheffing is mogelijk, voor natuurlijke personen, indien het contract meer dan 8 jaar en 1 maand loopt of er een overlijdensdekking is van minimaal 130% van het totaal van de gestorte premies en indien de verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven éénzelfde persoon zijn.

Uw 25.000 euro spaargeld kan na 8 jaar aan een gewaarborgde rente van 1,25% aangroeien tot 27.302,78 euro, indien we alle intresten kapitaliseren. Hier houden we geen rekening met een mogelijke winstdeelname. Doen we dat wel en rekenen we bijvoorbeeld op een winstdeelname van 0,75%, dan kan uw kapitaal aangroeien tot 28.963,31 euro. Een winstdeelname is echter nooit gegarandeerd.

Een gratis offerte kan u aanvragen via onze vergelijkingstabel voor spaarverzekeringen.