Vrijstelling roerende voorheffing spaarboekjes omhoog in 2013

In detail

De rente op spaarboekjes zal vermoedelijk in 2013 vrijgesteld zijn van roerende voorheffing tot 1.880 euro (1.830 euro in 2012) en 3.760 euro voor gehuwde of wettelijk samenwonende medetitularissen. Dit zijn geschatte bedragen beschikbaar eind december 2012 op de website van Febelfin en onder voorbehoud van bevestiging in januari 2013. De interesten boven dit bedrag worden belast tegen 15%. Ook het tarief voor de staatsbons ‘Leterme’ blijft behouden op 15%. Naar jaarlijkse gewoonte zullen verscheidene bedragen in het Wetboek op de inkomstenbelasting worden geïndexeerd al naargelang de inflatie. Het gaat daarbij meer bepaald om de gereglementeerde spaardeposito’s, het pensioensparen en de belastingvoordelen bij het aangaan van een hypothecair krediet. De definitieve bedragen zullen pas begin 2013 gekend zijn.