Vorige hervorming spaarrekening is fiasco gebleken voor de spaarder

In detail

De vorige hervorming van de spaarrekening is een fiasco gebleken voor de spaarder. Het volstaat te kijken naar het veelvoud van spaarrekeningen en vooral de creativiteit van sommige banken in het uitdenken van nodeloos complexe voorwaarden die verbonden worden aan het effectief verkrijgen van de geafficheerde interesten om te moeten vaststellen dat de hervorming niet de noodzakelijke transparantie heeft gebracht waarop de spaarder nochtans recht heeft. Deutsche Bank is dan ook verheugd dat de nieuwe regering werk wil maken van meer transparantie voor de spaarder en onderschrijft volledig de piste van een spaarrente die uitsluitend bestaat uit een basisrente (afschaffing van de getrouwheidspremie). Tegelijk herhaalt de bank haar pleidooi voor een fundamentele hervorming waarbij het fiscale voordeel niet langer aan één specifiek product (de gereglementeerde spaarrekening) zou worden gekoppeld, maar zou worden gegeven aan de spaarder zelf. De spaarder zou hierbij dan zelf kunnen beslissen welke interesten (tot een maximum van momenteel 1.830 EUR per persoon) kunnen genieten van een fiscaal voordeel. Interesten uit bijvoorbeeld termijnrekeningen, kasbons en staatsbons zouden hierbij dan ook kunnen genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing.