Voornamelijk oudere beleggers beleggen met oog op hun pensioen

Oudere beleggers vrezen dat hun wettelijk pensioen onvoldoende zal zijn om op hun oude dag rond te komen. Paradoxaal genoeg zijn jongere beleggers minder bezig met hun koopkracht na hun beroepscarrière. 

Oudere beleggers maken zich zorgen over hun toekomst, leert de beleggersbarometer van ING. De sociale zekerheid in ons land komt namelijk hoe langer hoe meer onder druk te staan. Om die druk te verlichten heeft de federale regering beslist de pensioenleeftijd te verhogen. Desalniettemin zijn voornamelijk de oudere beleggers ervan overtuigd dat de maatregelen onvoldoende zijn om later van een zorgeloos pensioen te kunnen genieten. 44 procent van de beleggers vreest dat ze later niet zullen toekomen met hun wettelijk pensioen.

Het is dan ook geen verrassing dat ruim 75 procent van de beleggers aan pensioensparen doet, of dat in het verleden heeft gedaan. 82 procent vindt het belangrijk om een aanvullende pensioenpot te kunnen opbouwen via fiscaal aftrekbaar pensioensparen. En 22 procent maakt geen gebruik van die formule.

Jongere beleggers springen niet op de kar

Jongere beleggers lijken zich op het eerste gezicht weinig zorgen te maken over de toekomst. Uit de beleggersbarometer van de grootbank blijkt dat slechts 55 procent van de beleggers jonger dan 35 jaar gebruikmaakt van het fiscaalvriendelijk systeem. Nochtans hebben zij een veel ruimere beleggershorizon.

Welke formule kiezen?

Afhankelijk van de leeftijd van de beleggers is de ene pensioenspaarformule al interessanter dan de andere. Hoe ouder een belegger, hoe kleiner de kans dat hij nog kan herstellen van een mogelijke beurscrash. Wie op latere leeftijd start met pensioensparen, kiest daarom best voor een pensioenspaarverzekering of een defensief pensioenspaarfonds. In dat laatste geval belegt de beheerder het kapitaal voornamelijk in obligaties.

Brengen pensioenspaarverzekeringen nog iets op?

De opbrengsten van een pensioenspaarverzekering zijn dan weer afhankelijk van de gewaarborgde interestvoet en de eventuele winstdeelname. Het merendeel van de pensioenspaarverzekeringen, zoals het Save Plan van Baloise Insurance en Top Rendement van AG Insurance, heeft vorig jaar ruim 2 procent opgebracht.

En jongere beleggers?

Jongere beleggers kunnen dankzij hun ruime beleggershorizon meer risico’s nemen. Zij hebben voldoende jaren op de teller staan om te herstellen van een mogelijke beurscrash. Al zien ook zij het risico toenemen naarmate ze ouder worden. Desalniettemin kunnen zij op latere leeftijd hun investeringen veilig stellen door over te schakelen naar een defensief of neutraal pensioenspaarfonds.

Overschakelen naar pensioenspaarverzekering?

Wie bij de start van zijn carrière gekozen heeft voor een pensioenspaarfonds kan zijn spaarkapitaal weliswaar niet overhevelen naar een pensioenspaarverzekering (en omgekeerd). Dergelijke overschakelingen gaan immers gepaard met een stevig prijskaartje. Wie dat wel doet, betaalt 33 procent belastingen. Overschakelen tussen pensioenspaarfondsen is meestal kosteloos.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.