Voorlopig geen rentedaling op I-plus welcome spaarrekening van Axa

In detail 

Basisrentevoet van 1,90% op jaarbasis, gewaarborgd gedurende 6 maanden vanaf een eerste, nieuwe storting van minimum 15.000 euro + wettelijk gegarandeerde getrouwheidspremie van 0,50% op jaarbasis. Na afloop van de periode van zes maanden volgend op de eerste storting geniet u onmiddellijk de op dat ogenblik geldende tarieven van de I-plus spaarrekening. De lopende getrouwheidspremies blijven gegarandeerd tot het einde van de periode van twaalf maanden.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.axa.be

Overzicht : spaarrekeningen

Depositogarantiefonds : België

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be