“Voorheffing” op spaarboekjes tot 30%

In detail

Met de context bent u vertrouwd, na het gat in de sociale zekerheid en de put in de pensioenkas volgt er, hoe kon het ook anders, een begrotingstekort. Een duizelingwekkende oefening waarbij het dragen van een valhelm verplicht is. We lopen op de grootste werf in België. Een bouwwerk dat de hele natie in de ban houdt. Terwijl de machines aan de ene kant putten graven onder het goedkeurend oog van sommigen, zijn anderen in de weer om ze te dempen. Zo gaat dat. Maar een put kan niet eeuwig blijven openliggen. En als een put niet vanzelf kan gedicht worden, dan moet er een beroep gedaan worden op belastingen en diverse taksen. 

De regering besliste om de door de banken betaalde taks in ruil voor de bescherming van spaargeld te verdriedubbelen. Vanaf 2011 zullen banken en verzekeraars elk jaar 0,15% van de door de overheid gewaarborgde spaartegoeden moeten terugstorten aan de Schatkist. Op basis van de 360 miljard euro die momenteel geparkeerd zijn op zicht- en termijnrekeningen, kasbons en spaarverzekeringen, vertegenwoordigt dat een jaarlijkse heffing van 540 miljoen euro. 

Wat u misschien niet wist is dat als deze wet goedgekeurd wordt, de taks op uw spaarboekje tot 30% zou kunnen oplopen. Een woordje uitleg. 

  • Wellicht herinnert u zich nog onze vroegere Minister van Financiën Philippe Maystadt, de huidige Voorzitter van de Europese Investeringsbank. Welnu, hij is de voorloper van de taks op het spaarboekje.
  • Zoals u weet is het bedrag van de van roerende voorheffing vrijgestelde intresten op gereglementeerde spaarboekjes bij wet vastgelegd. Voor 2009 bedraagt deze belastingvrije schijf 1.730 € per persoon, alle spaarboekjes samengeteld. Aangezien de banken, bankgeheim weet u wel, onderling geen gegevens van cliënten uitwisselen, is het dus onmogelijk om de bij meerdere instellingen gedeponeerde bedragen op te tellen om na te gaan of dit plafond al dan niet bereikt is. Vandaar dat de wet bepaalt dat de belastingplichtige zelf aangifte moet doen indien hij meer dan 1730 € aan intresten ontvangt. Zo kan de Staat op het supplement de roerende voorheffing afhouden. Het zal u niet verbazen dat nogal wat belastingplichtigen deze aangifte ‘vergeten’ te doen. Om dit inkomstenverlies (put) te compenseren werd de ‘jaarlijkse taks op collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen’ in het leven geroepen.
  • Wat de banken betreft, wordt deze geheven op de bedragen van de spaardeposito’s. Van 0,04% werd deze taks gaandeweg opgetrokken tot 0,06% en 0,08% vandaag. Deze maatregel brengt de Staat bijna 140 miljoen euro op. Waarover, terloops gezegd, niemand het heeft. Maar ondertussen zetten de graafmachines hun werk voort. De put werd een afgrond. Om die bedroevende toestand te verhelpen, besliste de verantwoordelijke van de puttenvullers dat de banken moeten betalen in ruil voor de garantie dat er in uw privéportefeuille geen put van 100.000 € zou ontstaan (de fameuze waarborg die de Staat instelde op het hoogtepunt van de crisis). Een verzekeringspremie van 0,15%. Een taks in feite. Een verdoken “voorheffing”. We komen er zo meteen op terug. 

Uiteraard is er de mening van….  

  • De banken een taks of een verzekeringspremie laten betalen? “Ik zie daar geen graten in”, antwoordt Jean-Luc Dehaene, voorzitter van Dexia. De voormalige premier waarschuwt wel de huidige regering: “Er moet duidelijke taal gesproken worden, aan het einde van de rit zal het de cliënt zijn die betaalt!”.
  •  Bij de federatie van het financiewezen (Febelfin) is men voorzichtig. “De van ons gevraagde inspanning is omvangrijk en recurrent”, onderstreept gedelegeerd bestuurder Michel Vermaerke. Zullen de banken de cliënten doen betalen? “Elke instelling zal haar keuze maken, maar ik kan een prijsverhoging niet uitsluiten. Dit gezegd zijnde, onze kosten behoren bij de laagste in Europa.”  

En tot slot zijn er die “Houd de dief!” zullen uitschreeuwen…  

  • Wat Bkcp betreft, wij nemen akte, hoewel we kunnen zeggen dat we niets van de Staat ontvangen hebben. Dat was niet nodig omdat er geen gevaar dreigde. Er waren geen putten te vullen. Uiteraard zal Bkcp alles in het werk stellen om deze maatregel die van kracht wordt zodra de wet is goedgekeurd, niet door te rekenen. Maar Bkcp wil u niet in het ongewisse laten en maakt even een rekensommetje. Onthutsend.
  • Laten wij kijken naar de rentevoeten van de grootste spelers op de spaarmarkt. Momenteel liggen die rond 1% basisrente en 0,50% getrouwheidspremie. Stel dat de twee taksen doorgerekend worden (0,08% + 0,15%) aan de cliënten zoals Jean-Luc Dehaene het voorspelt. In plaats van 1,5% intrest, zult u vrede moeten nemen met 1,27%, een afroming met 18%. Dat is geen “vlindereffect”, maar wel een “voorheffing omputtente-dempen-effect”.
  • Op de schijf boven de 1730 € intresten per jaar, bedraagt de voorheffing 15%, wat betekent dat het gecumuleerde effect van deze maatregelen meer dan 30% bedraagt (32% om precies te zijn). Bijna 1 euro op 3 vloeit terug naar de Staat. Wie beweerde dat spaarboekjes in België niet belast worden?  

Ontvangt u graag Financial Street van Bkcp per e-mail? Abonneer u dan gratis op de website van Bkcp.

Bron

Website Bkcp

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be