Voor snelle beslissers: Toprendement voor termijnrekeningen bij OBK-bank

In detail

OBK-bank biedt nog tot eind augustus de sterke spaarformule FlexiTerm aan vanaf een inlage van 250 euro. Wanneer u uw FlexiTermrekening opent, dient er een bronrekening (een zichtrekening of een beleggersrekening) bij OBK-bank aangeduid te worden, waarop de fondsen en intresten worden gestort. Op de eindvervaldag worden uw spaargeld en intresten op deze bronrekening gestort.

Praktische info

  • Intekenperiode: De actie is enkel geldig van 1 juli 2011 tot en met 31 augustus 2011. De actie kan vroegtijdig worden stopgezet of verlengd indien de marktomstandigheden dit eisen of toestaan.
  • Munt: Euro
  • Minimuminlage: 250 euro
  • Wie kan deelnemen: enkel natuurlijke personen
  • Looptijd : 5 jaar, 8 jaar of 10 jaar Rentevoet : op 5 jaar : 4% op 8 jaar : 4.20 % op 10 jaar : 4.35%
  • Rente: De rente wordt jaarlijks uitbetaald op de beleggersrekening of zichtrekening.
  • Belastingen: Op de rente van de termijnrekening is roerende voorheffing verschuldigd (tenzij u niet-verblijfhouder bent).
  • Kosten: Er worden geen kosten aangerekend voor de opening, het beheer of de afsluiting van de termijnrekening.
  • Het product is voorbehouden aan personen met minimaal een defensief profiel. Graag verwijzen wij u ook naar de werkingsmodaliteiten van FlexiTerm : klik hier