Vertrouwen Belgische beleggers stijgt fors

In detail 

De ING-beleggersbarometer klimt fors hoger in maart. De Belgen hebben duidelijk meer vertrouwen in de toekomst. Bovendien is er opnieuw meer geld beschikbaar om te beleggen. Hoewel men het een gunstig moment vindt om te investeren, zegt slechts een klein percentage van de beleggers dat hij een grote kennis heeft van financiële materies. De ING-beleggersbarometer steeg in maart naar 122 punten, het hoogste niveau sinds september van vorig jaar. Dat was een forse stijging t.o.v. februari, toen de barometer op 114 punten noteerde. Met het begin van de lente is het vertrouwen in het herstel van de Belgische economie ook flink toegenomen. Zo zag 43% van de ondervraagden de conjunctuur in de voorbije drie maanden verbeteren. Bovendien verwacht 38% van de beleggers dat de economie in de komende maanden verder zal herstellen. Amper 17% ziet de toekomst somberder in, terwijl dit percentage in februari nog 25% bedroeg. De meeste beleggers stellen doorgaans dat de financiële toestand van hun gezin stabiel is gebleven. Maar deze keer meldde 17% van de geënquêteerden een verbetering van de gezinsfinanciën. Dat is het hoogste percentage sinds juli 2007. Liefst 61% van de Belgen stelt dat hij in de komende drie maanden geld zal overhouden om te beleggen, te sparen of grote aankopen te doen. Er blijkt ook meer vertrouwen te zijn op beleggingsvlak. Zo ziet 48% van de ondervraagden zijn beleggingen in de komende drie maanden in waarde toenemen, terwijl slechts 5% een terugval vreest. Het is volgens 44% van de Belgen trouwens een goed moment om in minder risicovolle beleggingen te investeren, terwijl amper 17% dit momenteel niet zou aanraden. Over obligaties zijn de meningen meer verdeeld: volgens 33% van de ondervraagden zijn er koopopportuniteiten, terwijl 24% niet van obligaties wil horen. De beursheropleving van het voorbije jaar heeft de interesse in beleggen niet noemenswaardig aangewakkerd. Slechts 23% van de ondervraagden zegt nu meer aandacht aan zijn beleggingen te besteden dan voor de crisis. Toch volgen wel degelijk heel wat beleggers hun portefeuille van zeer nabij op. Zo zegt 11% van de ondervraagden zich dagelijks met zijn beleggingen bezig te houden, terwijl nog eens 16% dat wekelijks doet. Zo’n 27% houdt het op een maandelijkse financiële check-up. De rest ligt duidelijk minder wakker van zijn beleggingen. Nederlandstaligen zijn gemiddeld gezien iets vaker bezig met hun portefeuille dan Franstaligen. Nog een opvallend cijfer is dat bij de 65- tot 69-jarigen liefst 29% dagelijks zijn beleggingen bekijkt. Zelfs al volgt een groot aantal Belgen zijn beleggingen op de voet op, weinigen voelen zich een specialist terzake. Slechts 8% vindt zichzelf zeer beslagen in financiële materies. Liefst 74% van de beleggers geeft toe slechts een beperkte kennis te hebben op financieel vlak. Bij de Franstaligen ligt dit percentage merkelijk hoger dan bij de Nederlandstaligen. Maar een geringe kennis weerhoudt de Belgen er vooralsnog niet van om te beleggen.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© Bankshopper.be