Verlenging van de staatswaarborg voor Dexia

In detail

De huidige staatswaarborg geldt voor verbintenissen die worden aangegaan tot 31 oktober 2009 en die ten laatste op 31 oktober 2011 vervallen. Deze termijnen worden verlengd met respectievelijk één jaar (tot 31 oktober 2010) en drie jaar (tot 31 oktober 2014). Tegelijk wordt het waarborgplafond verlaagd van 150 miljard euro tot 100 miljard euro. De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders hierover een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het kb van 16 oktober 2008 tot uitvoering van art. 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. 

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be