Verhoogde rentevoet voor Argenta Kapitaal Plus (Tak 21)

In detail

Op 08/04/2011 verhoogt de gegarandeerde rentevoet voor nieuwe nettopremies in Argenta Kapitaal Plus van 2,75% naar 3,00%. Deze rentevoet is van toepassing op alle nieuw gestorte nettopremies (premie zonder taks en kosten) vanaf 8 april 2011.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21 sparen

©Bankshopper.be