Verhoogde rente voor de termijnrekening op 3 jaar bij Record Bank

In detail

Record Bank verhoogt vanaf 27 juni 2012 de rente van de termijnrekening op 3 jaar van 2,50% tot 3,00%. Hiermee positioneert Record bank zich opnieuw resoluut in het hoogste tariefsegment voor termijnrekeningen met een duurtijd van 3 jaar. Deze termijnrekening is enkel beschikbaar voor particulieren en vanaf stortingen van 1250 euro. De inkomsten, voortvloeiend uit termijnrekeningen, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.