Verhoogde getrouwheidspremie op de Centea VIP-Spaarrekening

In detail

Centea beloont in juni nieuwe spaargelden op de Centea VIP-spaarrekening met een verhoogde getrouwheidspremie van 1%. De verhoogde getrouwheidspremie wordt toegekend op alle nieuwe spaargelden die voldoen aan het actiereglement en gestort worden op een nieuw geopende Centea VIP-spaarrekening in de periode van 1 juni tot en met 29 juni 2011. De verhoogde getrouwheidspremie blijft 12 maanden gegarandeerd voor deze stortingen. De basisrente op de Centea VIP-spaarrekening bedraagt momenteel 1,50% en is niet gegarandeerd. Met deze actie wil Centea de spaarders die nieuwe spaargelden storten belonen met een extra rendement. De term ”nieuw geld” wordt bepaald in het actiereglement en betekent dat er een vermogensaangroei wordt gerealiseerd op gezinsbasis. De actie is bestemd voor natuurlijke personen. De Centea VIP-spaarrekening is een gereglementeerd spaarboekje met een basisrente en een getrouwheidspremie. De minimum inlage op de Centea VIP-spaarrekening bedraagt 10 000 euro. De vermelde rentevoeten zijn brutotarieven op jaarbasis. De rentevergoeding geniet een vrijstelling van roerende voorheffing voor een bedrag van 1 770 euro per belastingsplichtige voor het inkomstenjaar 2011.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarrekeningen voor particulieren

©Bankshopper.be