Verhoging van de rentevoeten van de Kasbons bij Bank van de Post

In detail

  • De kasbon op 2 jaar gaat van 1,80% naar 2,00%
  • De kasbon op 5 jaar gaat van 2,80% naar 3,00%
  • De kasbon op 7 jaar gaat van 3,10% naar 3,50%

Met de Kasbon van de Bank van de Post ontvangt u elk jaar interesten of u laat de interesten op hun beurt interesten opbrengen tot de vervaldag. Dit heet kapitalisatie en is mogelijk voor looptijden van 2, 3 of 5 jaar. U dient steeds rekening te houden met een roerende voorheffing van momenteel 15%.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor kasbons

©Bankshopper.be