Veranderingen inzake consumentenkrediet

In detail

De Europese Richtlijn van 23 april 2008 op de contracten voor consumentenkrediet voorziet dat het prospectus voor consumentenkredieten zal worden vervangen door een eenvoudig formulier dat het voor de consumenten gemakkelijker moet maken om kredieten te vergelijken. De consument zal eveneens kredietovereenkomsten voor onbepaalde duur kunnen opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand in plaats van drie maanden. Daarnaast zal de termijn voor beëindiging van een consumentenkrediet worden verdubbeld en twee weken bedragen. Ten slotte zal de door de consument betaalde vergoeding voor de verbreking van een lopende overeenkomst anders worden berekend. Dankzij een grotere harmonisering van de geldende reglementeringen in de EU-lidstaten zal die richtlijn een gelijkwaardige bescherming aan de consumenten bieden. De richtlijn moet ook bijdragen tot meer concurrentie onder de kredietverstrekkers in de EU-lidstaten. Bepaalde vormen van consumentenkrediet voor kleine bedragen (200 EUR) (kredietopeningen, verkopen op afbetaling en leningen op afbetaling) zullen voortaan onder de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991 vallen. De instellingen die kredieten verlenen, dienen een strikt wettelijk kader te respecteren als de verleende kredieten onder deze wet vallen (bepalingen betreffende contractuele informatie, voorwaarden waaraan het contract dient te voldoen,…).

Bron

Persbericht Febelfin

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be