VDK verlaagt de rente van de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt VDK de rente van haar spaarrekeningen vanaf 1 januari 2016. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten. 

VDK Rentespaarrekening (vanaf €10000)

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,10% (voorheen 0,20%)

VDK SpaarPlus Rekening

  • De basisrente wordt 0.05% (voorheen 0,10%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

VDK E-Spaarrekening (tot €50000)

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,20%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,40% (voorheen 0,50%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2016) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2016).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest