VDK vereenvoudigt haar assortiment van spaarrekeningen

In detail

Door nieuwe wettelijke bepalingen die het aantal soorten spaarrekeningen per bank sterk beperken, zal VDK vanaf 1 juli 2013 een aantal wijzigingen doorvoeren in het bestaande gamma aan spaar­producten. De Wereldspaarrekening, de Solidariteitsspaarrekening en de klassieke Spaarrekening zoals die vandaag bestaan, krijgen vanaf 1 juli 2013 een nieuwe naam: SpaarPlus Rekening.

De SpaarPlus Rekening wordt met een globale spaarinlage van meer dan 150 miljoen euro één van de belangrijkste duurzame spaarrekeningen in het Belgische bankenlandschap. VDK zal deze volledige inlage herbeleggen volgens specifieke duurzame criteria. En de bank betaalt op basis van datzelfde spaar­volume een jaarlijkse vergoeding van 0,05% aan een aantal organisaties die, elk op hun eigen manier, kansarmoede bij ons en in het Zuiden bestrijden. Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen blijven de huidige intresttarieven van kracht: 0,65% basisintrest + 0,25% getrouwheidspremie (tarieven op jaarbasis, geldig op 12 april 2013).

Op 1 juli 2013 zullen alle bestaande Wereldspaarrekeningen, Solidariteitsspaarrekeningen en de klassieke Spaarrekeningen automatisch omgezet worden, u hoeft als cliënt dus niets te doen.