VDK spaarbank lanceert de klimop spaarrekening 2

In detail

In deze tijden van historisch lage spaarrente lanceert VDK de Klimop Spaarrekening 2. Een gereglementeerde spaarrekening met een drie jaar lang gegarandeerde basisintrest en een getrouwheidspremie die jaar na jaar hoger klimt. De voorwaarden voor deze Klimop Spaar­rekening 2 gelden uitsluitend voor ‘nieuw kapitaal’ en gelden dus niet voor spaargeld dat via een directe of indirecte transfer afkomstig is van andere VDK-spaarproducten.

Concreet: alle stortingen tussen 15 november en 31 december 2012 genieten (behoudens vervroegde afsluiting) volgende intrestvergoedingen op jaarbasis: een basisintrest van 0,85%, drie jaar lang gegarandeerd een getrouwheidspremie van 0,65% (1ste jaar), 0,85% (2de jaar) en 1,35% (3de jaar), gegarandeerd voor zover de stortingen de respectievelijke periodes van 12 maanden behouden blijven. Na 31 december (of na een eventuele vervroegde afsluiting) zijn geen bijstortingen meer mogelijk. Uw kapitaal op de Klimop Spaarrekening 2 blijft permanent en onbeperkt beschikbaar.

Voor natuurlijke personen zijn de intresten vrij van roerende voorheffing voor zover ze het wettelijk bepaald plafond niet overschrijden (1.830 euro per persoon voor inkomstenjaar 2012). De basisintrest en de getrouwheidspremies zijn gegarandeerd, behoudens wijzigingen in de wettelijke bepalingen over het gereglementeerd sparen en over de vergoedingen.Het maximumbedrag bedraagt 100.000 EUR aan totale stortingen per cliënt-gezin (= titularis, echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner en minderjarige kinderen).

Conclusie: Het jaarlijkse nettorendement ligt te laag en er zijn gewoon te veel voorwaarden (zoals de “nieuw kapitaal” clausule) om ons te overtuigen. Vandaag zijn er op de markt nog voldoende spaarrekeningen beschikbaar die meer bieden, ook al valt een daling op deze niet uit te sluiten. We vinden de voorwaarden dan ook niet interessant. Bent u op zoek naar een aantrekkelijke spaarrekening, klik dan hier voor onze favorietenlijst.