Vastrentende obligatie in euro bij Dexia

Dexia Bank stelt voor: DFN EUR Step Up 2

 • Looptijd: 5 jaar (van 12-05-2010 tot 12-05-2015);
 • De obligatie DFN EUR Step Up biedt u vooraf gekende coupons;
 • Op de vervaldag heeft u recht op de volledige terugbetaling van uw aanvankelijk belegd kapitaal.

Brutocoupons

 • Jaar 1 → 2,00 %
 • Jaar 2 → 2,75 %
 • Jaar 3 → 3,25 %
 • Jaar 4 → 3,75 %
 • Jaar 5 → 4,00 % 
 • Vóór inhouding van 15% roerende voorheffing.
 • Actuarieel brutorendement: 3,01%
 • Dit rendement houdt rekening met de uitgifteprijs van 100,5% en is berekend vóór roerende voorheffing.

Aan obligaties zijn risico’s verbonden, zoals een marktrisico (rente- en aandelenschommelingen, helling van de rentecurve, volatiliteit enz.), een prijsrisico (de tussentijdse aan- en verkoopprijzen kunnen onder pari liggen als gevolg van wijzigingen in het economisch of financieel marktklimaat), een kredietrisico (mogelijk faillissement van de emittent en de garant) en een liquiditeitsrisico (aangezien de obligaties niet beursgenoteerd zijn, bestaat er geen georganiseerde secundaire markt). Meer informatie hierover vindt u in het prospectus en op de website van Dexia bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be