Vandemoortele geeft obligatie uit op 7 jaar

Vandemoortele NV, de operationele holdingvennootschap van de Groep Vandemoortele, een leidinggevende Europese voedingsgroep die voedingsproducten produceert en verkoopt , geeft obligaties uit.

  • Emittent: Vandemoortele NV
  • Isin: BE0002227933
  • Munt: Euro
  • Coupures :1.000 Euro
  • Looptijd: 7 jaar
  • Uitgifteprijs: 101,875% per coupure
  • Bruto interestvoet: 3,060%
  • Bruto actuarieel rendement: 2,762%
  • Netto rendement: 2,005%

De netto-opbrengst van deze uitgifte zal hoofdzakelijk worden aangewend om het uitstaande bedrag onder de Revolving Facility van NV Vandemoortele, die werd gebruikt om de overname van LAG en om algemene bedrijfsdoeleinden te financieren, vervroegd af te lossen. Het eventueel resterende deel van de netto-opbrengst zal worden aangewend voor de verdere financiering van de bedrijfsontwikkeling.

KBC en Belfius treden op als Joint Lead Managers in deze transactie, BNP Paribas Fortis, ING, Rabobank en Bank Degroof als Co-Lead Managers. KBC treedt ook op als Global Coordinator.

De inkomsten, voortvloeiend uit de Obligaties, die in België geïnd worden, zijn thans onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.