Van Quickenborne trekt vergunning Neckermann Postorders en Neofin inzake consumentenkrediet in

In detail 

Minister van Economie Vincent Van Quickenborne heeft beslist de erkenning van NECKERMANN IMMO BEHEER & SERVICES NV (het vroegere NECKERMANN POSTORDERS NV) en NEOFIN NV als kredietgever inzake consumentenkrediet voor 2 maand in te trekken.

De sanctie is een gevolg van een onderzoek daterend van juli 2000 ten aanzien van het toenmalige Neckermann Postorders NV en een verhoor van leidinggevende personen bij de betrokken firma en de opgerichte zusteronderneming Neofin NV. De Economische Inspectie bracht talloze inbreuken op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet aan het licht.

De inbreuken hadden ondermeer betrekking op de overschrijding van het wettelijk maximale jaarlijkse kostenpercentage (JKP) (bv. ondernemingen vroegen meer dan het wettelijke maximum), het niet meedelen van gewijzigde rentevoeten en het laattijdig raadplegen van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de beoordeling van de opportuniteit van een nieuw consumentenkrediet. Waardoor men dus niet controleerde of de mensen geschikt waren om een krediet te krijgen (bv. hebben ze al problemen met schulden/kredieten?).

De ondernemingen stelden vervolgens een gerechtelijke procedure in. Het Hof van Beroep van Brussel achtte, bij arrest van 26 juni 2007, de herhaalde en ernstige inbreuken echter bewezen en de sancties rechtsgeldig. Hierop trokken beide vennootschappen naar het Hof van Cassatie, dat hun bezwaren echter verwierp bij arrest van 26 november 2009.

Minister Van Quickenborne heeft dan ook beslist om de vergunning (voor het geven van kredieten) in te trekken voor 2 maanden. De beslissing verschijnt vandaag in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op dinsdag 23 februari.

De intrekking heeft geen gevolgen voor de lopende consumentenkredieten (kredietkaarten) of de activiteiten van Neckermann als postorderbedrijf. Er komt enkel een tijdelijk verbod op de verkoop van nieuwe consumentenkredieten.

Ondertussen voert de Economische Inspectie een onderzoek naar nieuwe, soortgelijke klachten met betrekking tot deze ondernemingen.

Minister Van Quickenborne stipt ook aan dat het wetsontwerp tot herziening van de wet op het consumentenkrediet aangepast is aan de opmerkingen van de Raad Van State en binnenkort ingediend wordt in het parlement. Dit wetsontwerp moet de regeling en de reclame voor consumentenkrediet veel correcter en transparanter maken.

Minister van Economie Vincent Van Quickenborne: “Ook al dateren de feiten van even terug, ik kan niet dulden dat een onderneming de wetgeving inzake consumentenkrediet met de voeten treedt en de consument daardoor misleidt. Ook in andere dossiers (Media Markt, Citibank, Axa, ING,…) ben ik streng opgetreden. Ik hoop dat de zware sanctie die we vandaag opleggen een signaal is voor alle kredietverstrekkers: krediet is en blijft noodzakelijk voor onze economie, maar elke onderneming moet de wet correct volgen, zoniet volgen er zware sancties.”

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be