Van bank veranderen gaat nu nog sneller

Wat moet u ondernemen indien u van bank wenst te veranderen?

Voorlopig heeft de bankoverstapdienst enkel betrekking op het verhuizen van zichtrekeningen. In een eerste fase ( die van start ging op 1 november 2009) moest het switchen van zichtrekening en de daarbij horende administratie afgerond zijn in maximum 18 bankwerkdagen. Vanaf 1 november 2010 zal dit, dank zijn de informatisering van het volledige proces, moeten lukken in maximum 8 bankwerkdagen ( 3 dagen om de aanvraag te versturen naar de oude bank, 3 dagen om er gevolg aan te geven en tenslotte 2 dagen om de betaalopdrachten op de nieuwe rekening te activeren). De overnemende bank zal nog steeds de rol van initiator op zich zal moeten nemen. Concreet wil dit zeggen dat de overnemende bank het gros van de administratie op zich zal moeten nemen. Zo zal ze ondermeer instaan voor de vereffening van de oude zichtrekeningen, het verlenen van bijstand naar de wergever, uitkeringsinstelling en het overbrengen van de domicilieringen. Deze nieuwe verhuisdienst is volledig kosteloos voor de consument en zou voor meer concurrentie tussen de banken moeten zorgen. U hoeft dus enkel het formulier aanvraag bankoverstapdienst ondertekend aan uw nieuwe bank te overhandigen. Een lijst van de deelnemende banken kan u hier vinden.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be