Valse facturen in uw brievenbus? Let op!

Hoe gaan de fraudeurs te werk?

Ze onderscheppen de factuur die per post is verstuurd, en zetten er door middel van een sticker of door de factuur te scannen een nieuw IBAN-rekeningnummer op. Dan verzenden ze de factuur naar de bestemmeling, en klaar is kees! Om te voorkomen dat u ook het slachtoffer wordt van dit soort fraude raden wij u dus aan heel goed na te kijken of het rekeningnummer op de factuur hetzelfde is als dat wat u gebruikt hebt om eerdere facturen te betalen. Bel in geval van twijfel onmiddellijk uw leverancier. Als u ondanks alles toch het slachtoffer bent van dit soort fraude, dien dan onmiddellijk klacht in bij de politie en overhandig uw bank  een kopie van die klacht. Het IBAN-rekeningnummer bestaat uit 16 tekens (ex. BE13 1234 5678 9123). Het is samengesteld uit het ‘oude’ rekeningnummer (ex. 123-4567891-23) voorafgegaan door ‘BE’ en een controle getal van 2 cijfers.  ( Bron : Delta LLoyd Bank)

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabellen voor kasbons

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be