Uitgifte Fluxys-obligatie kent bijzonder succes: vervroegde afsluiting levert € 350 miljoen op

In detail

De inschrijvingsperiode voor de Fluxys-obligaties kon vandaag vervroegd worden afgesloten en de nominale waarde van de obligaties werd vastgesteld op € 350 miljoen. Het succes van de obligatie-uitgifte bevestigt het vertrouwen van de markt en de financiële instellingen in de financiële betrouwbaarheid van de onderneming en in de draaischijfrol van het Belgische aardgasnet in Noordwest-Europa.

De inschrijvingsperiode werd wegens groot succes vervroegd afgesloten op 4 april 2012 (17u30) in overleg met BNP Paribas Fortis en KBC. Het totale uitgiftebedrag bedraagt € 350 miljoen. Het totale bedrag van de inschrijvingen die ontvangen werden voor de obligatielening lag gevoelig hoger dan het maximumbedrag van € 350 miljoen. De inschrijvingen zullen dan ook proportioneel herleid worden. De beleggers zullen daarover via hun financiële tussenpersoon worden geïnformeerd. De obligaties zullen op 3 mei 2012 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op NYSE Euronext Brussels.

Fluxys zal de opbrengst van de transactie gebruiken om zijn investeringsprogramma te financieren en zijn balansstructuur te optimaliseren. Voor de periode 2012-2021 omvat het indicatieve investeringsprogramma van de onderneming infrastructuurprojecten voor een geschat bedrag van iets meer dan € 1,5 miljard. De projecten van Fluxys zijn erop gericht om de draaischijfrol van het Belgische net verder te versterken en zo de bevoorradingszekerheid en de goede werking van de markt te ondersteunen.

Met de uitgifte wil Fluxys ook zijn financiële structuur doen evolueren naar een verhouding die meer in lijn ligt met het regulatoir kader in België (verhouding 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen).