U koopt binnenkort een woning? Dit moet u weten

De federale regering wil dat mensen zonder spaargeld ook een woonlening kunnen afsluiten. Daarom zijn er een aantal ingrijpende veranderingen op til. Dit staat er momenteel in de steigers.

De emoties liepen de afgelopen maand zeer hoog op in de Westraat. Aan de basis van al dat tumult lagen de hypothecaire kredieten.  Verscheidene media hebben de afgelopen maanden bericht dat het voor gezinnen veel moeilijker wordt om een woonlening af te sluiten. Sinds deze maand moeten de banken immers een extra kapitaalbuffer aanleggen wanneer ze hun klanten meer dan 80 procent van de marktwaarde van een woning willen lenen. Daardoor dreigen de woonkredieten duurder te worden voor wie geen of te weinig spaargeld heeft. Daar wil Bart Tommelein, de Vlaamse minister van Financiën een mouw aanpassen.

Hij heeft daarom onlangs de kredietverzekering in het leven geroepen. Zo’n verzekering dekt het extra risico af dat gepaard gaat met de volledige financiering van een woning. Voor de schijf tussen 80 en 100 procent kunnen de kredietverstrekkers zich verzekeren bij gespecialiseerde kredietverzekeraars. Al zal zo'n verzekering naar alle waarschijnlijkheid ook gepaard gaan met een duurdere woonlening.

Verlaging registratierechten

Voorts werkt Tommelein aan een verlaging van de registratierechten. Zo wil hij, op voorstel van Jong Vld, onderzoeken of het mogelijk is het fiscaal voordeel van de woonbonus af te trekken van de registratierechten. De minister hoopt op die manier meer koopkracht te geven aan jonge en precaire gezinnen.  Registratierechten zijn een vorm van belasting op de aankoop van een bestaande woning.

Wie een woning of bouwgrond koopt en geen andere woning bezit, krijgt overigens een korting op die registratierechten, het zogeheten abattement. In zo’n geval moeten er geen registratierechten betaald worden op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom. Wie een woonlening aangaat voor de aankoop krijgt ook nog eens extra korting in de vorm van het bijabbatement.  Dat komt neer op komt neer op een vermindering van registratierechten van 1.000 euro.

Geen negatieve rentes

Wie een lening afsluit met een variabele rente, kan ook niet langer rekenen op negatieve rentes wanneer de marktrente onder de 0-grens duikt. Vorig jaar bleek dat verscheidene woningeigenaars recht hadden op een vergoeding omdat de variabele rente in het rood dook. Dat was onder meer het geval bij KBC en BNP Paribas Fortis.

AXA en Belfius wouden die negatieve rente eerst niet toekennen. Na een tussenkomst van Ombudsfin, een ombudsdienst die klachten over de financiële dienstverlening behandeld, heeft AXA uiteindelijk zijn kar gekeerd. Ook Belfius is deze week overstag gegaan. De staatsbank gaat in een aantal specifieke gevallen een commerciële tussenkomst bekijken voor klanten met een negatieve rente op hun variabel woonkrediet.

Maar zoals we hierboven reeds hebben gezegd, behoren de negatieve rentes definitief tot het verleden. de banken hebben nu een clausule in de overeenkomst opgenomen die zegt dat de rente niet 0 procent kan zakken.

Tot slot willen wij u nogmaals op het hart drukken hoe belangrijk het is om woonleningen te vergelijken. Nu de rentes mondjesmaat stijgen, heeft u er alle baat bij banken tegen elkaar uit te spelen. Zo bent u er zeker van dat u het voordeligste tarief op de markt krijgt. De banken wijken snel af van de geafficheerde tarieven als u elders een goedkoper voorstel krijgt. Op onze site kunt u alle tarieven tegen het licht houden.

Hier op onze website kan je hypothecaire leningen vergelijken