Twintig percent meer spaargeld naar Record Bank

Op commercieel vlak blijft Record Bank voortreffelijk evolueren:

De traditionele spaargelden (zichtrekeningen, termijnrekeningen, spaarrekeningen en kasbons) kennen een stijging met 13% sinds 1 januari. Op jaarbasis bedraagt de toename 20%. Op 30 juni 2009 bedroegen die deposito’s 10,2 miljard euro.De stijging van de volumes in zowel spaarrekeningen als kasbons zet zich ook in juli en augustus aan hetzelfde ritme voort. De tarieven op de MAX-spaarrekening en op de Sterbons zijn daar ongetwijfeld niet vreemd aan. Enkel de volumes termijnrekeningen zijn gedaald als gevolg van de lage marktrentevoeten.Sinds begin juni kunnen potentiële klanten bovendien via de website van Record Bank online een gratis zichtrekening openen. Op termijn wordt dat aanbod uitgebreid naar spaarrekeningen en beleggingsproducten.De portefeuille kredieten(woonkredieten, investeringskredieten, consumentenkredieten) kent een stijging van 6% sinds 1 januari. Op jaarbasis bedraagt de groei 14%. Op 30 juni 2009 bedroeg de portefeuille kredieten 8,4 miljard euro.De eerste maanden van 2009 waren zwak op het vlak van aanvragen voor woonkredieten. Sinds maart is een duidelijke heropleving merkbaar en in het tweede kwartaal nam het aantal kredietaanvragen toe met 29% t.o.v. het eerste kwartaal en met 3% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.De kwaliteit van de kredietportefeuille blijft uitstekend. Bovendien worden oplossingen op maat uitgewerkt voor klanten met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de economische crisis. De afschrijvingen op de kredietportefeuille blijven zeer beperkt. Belangrijk is dat naast de overnames (Westkrediet, AGF Belgium Bank, Mercator Bank en Eural) een aanzienlijke interne groei gerealiseerd wordt, zowel op het vlak van beleggingen als van kredieten, met een stijgend marktaandeel tot gevolg.Dankzij de hogere volumes, een strikt kostenbeleid en beperkte kredietverliezen kan Record Bank, geconsolideerd met haar filialen, een winst voor belastingen van 48,1 miljoen euro optekenen. Die resultaten liggen boven budget en boven de resultaten van dezelfde periode in 2008. De gezonde toestand van Record Bank bewijst dat de voorzichtige strategie van klassiek bankieren, die sinds het ontstaan van Record Bank gevolgd werd, in moeilijke tijden haar vruchten afwerpt.

Meer info

De website van Record Bank

Record Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Persbericht Record Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be