Triodos verlaagt de rente van de spaarrekeningen

Triodos wijzigt de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zullen geldig zijn vanaf 21 april 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten. Voor de spaarrekening Plus zijn de rentevoeten geldig voor stortingen vanaf 25000 euro.

Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,10% (voorheen 0,20%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Spaarrekening Plus

  • De basisrente wordt 0,15% (voorheen 0,25%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

De rentevoeten van de Junoir spaarrekening en maandsparen blijven ongewijzigd. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest