Triodos snoeit in rente termijnrekeningen

Wie een termijnrekening opent bij de Nederlandse bank krijgt voortaan minder rente. De renteverlagingen zijn weliswaar niet van toepassing voor de klanten die al een contract hebben afgesloten bij de bank. Spaarders moeten bovendien 27 procent roerende voorheffing betalen op de opbrengsten van een termijnrekening.

De tarieven van een termijnrekening op een en twee jaar blijven ongewijzigd. Klanten die vanaf vandaag zo’n contract afsluiten krijgen nog altijd 0,05 procent brutorente. Na aftrek van de roerende voorheffing houden zij 0,04 procent rente over.

Vanaf drie jaar gaan de tarieven voor de bijl. Zo daalt het brutorendement van een termijnrekening op drie jaar van 0,10 procent naar 0,05 procent. Dat betekent dat u netto 0,04 procent overhoudt. Een termijnrekening op vier jaar levert voortaan 0,05 procent brutorente op. Klanten die reeds zo’n contract hebben afgesloten krijgen nog steeds 0,20 procent brutorente, of netto 0,15 procent.

Het brutorendement voor een termijnrekening op vijf jaar zakt van 0,30 procent naar 0,10 procent. Op zes jaar zakt die van 0,45 procent naar 0,20 procent en op zeven jaar van 0,60 naar 0,30 procent. Wie zijn geld acht jaar kan vastzetten, moet voortaan tevreden zijn met 0,50 procent rente. Voorheen klokte het brutorendement nog af op 0,70 procent.

Tot slot worden ook de spaaropbrengsten van de termijnrekeningen op negen en tien jaar naar beneden bijgsteld. Spaarders die momenteel geld hebben staan op een van die rekeningen krijgen respectievelijk 0,80 en 1 procent brutorente.  Zij die vanaf vandaag intekenen op een termijnrekening op negen jaar krijgen bruto 0,60 procent rente. Voor een termijnrekening op tien jaar zakt de rente naar 0,80 procent.

Samenvatting (brutorendementen):

  • Termijnrekening op 1 jaar: 0,05 procent (blijft ongewijzigd)
  • Termijnrekening op 2 jaar: 0,05 procent (blijft ongewijzigd)
  • Termijnrekening op 3 jaar: 0,05 procent (voorheen: 0,10%)
  • Termijnrekening op 4 jaar: 0,05 procent (voorheen: 0,20%)
  • Termijnrekening op 5 jaar: 0,10 procent (voorheen: 0,30%)
  • Termijnrekening op 6 jaar: 0,20 procent (voorheen: 0,45%)
  • Termijnrekening op 7 jaar: 0,30 procent (voorheen: 0,60%)
  • Termijnrekening op 8 jaar: 0,50 procent (voorheen: 0,70%)
  • Termijnrekening op 9 jaar: 0,60 procent (voorheen: 0,80%)
  • Termijnrekening op 10 jaar: 0,80 procent (voorheen: 1,0%)