Triodos Bank wijzigt de rente van de termijnrekeningen

Termijnrekening Triodos Bank

  • Termijnrekening op 2 jaar gaat van 1.50% naar 1,80%
  • Termijnrekening op 3 jaar gaat van 1,80% naar 1,90%
  • Termijnrekening op 4 jaar gaat van 2,20% naar 2,15%
  • Termijnrekening op 5 jaar gaat van 3,05% naar 2,45%
  • Termijnrekening op 6 jaar gaat van 3,00% naar 2,65%

Onderhevig aan de roerende voorheffing van 15 %

Voor beleggingen voor een periode korter dan 1 jaar of langer dan 7 jaar, kan u bellen naar 02 548 28 51

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend

Meer info

Website : www.triodos.be

Overzicht : termijnrekeningen

Depositogarantiefonds : Nederland

©Bankshopper.be